Το Πρόγραμμα ”Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” έχει ως στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

Σύμφωνα με τον πλέον πρόσφατο προγραμματισμό (Μάιος 2023) του Προγράμματος ‘’Ανταγωνιστικότητα’’  (προγραμματισμός των προσκλήσεων ΕΣΠΑ για το έτος 2023) το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει το τρίτο τρίμηνο του 2023 και αφορά όλη την ελληνική επικράτεια με Δυνητικούς Δικαιούχους μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 200.000.000 ευρώ. Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 

πηγή: ΕΣΠΑ