Στρατηγικός στόχος

Στρατηγικός στόχος της Novisors αποτελεί η σταδιακή ισχυροποίηση της παρουσίας της εταιρίας στον ευρύ χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών ως μία επιχειρηματική μονάδα με ισχυρά στοιχεία καινοτομίας, δικτύωσης και με έντονο συνεργατικό προφίλ με τους πελάτες της καθώς το όραμα της εταιρίας είναι, οι πελάτες της να την αντιμετωπίζουν ως μία ακόμα λειτουργική οντότητα της εταιρίας τους, ως έναν ακόμα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα αξίας τους.

Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της Novisors αποτελείται κυρίως από πρώην στελέχη του Ιδιωτικού Τομέα της Ευρωσύμβουλοι και συγκεκριμένα του τμήματος συγχρηματοδοτούμενων έργων. Ακριβώς εκεί οφείλεται και η υψηλή εξειδίκευση της εταιρίας σε θέματα αξιοποίησης προγραμμάτων χρηματοδότησης. Τα στελέχη της εταιρίας διακρίνονται για την πολύχρονη – συσσωρευμένη εμπειρία τους και του υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής τους μόρφωσης.

Υπηρεσίες

Ενεργά Προγράμματα

Ενεργά Προγράμματα

Δίκτυα - Συνεργασίες

Δίκτυα - Συνεργασίες

Νέα

Μας εμπιστεύτηκαν

Μας εμπιστεύτηκαν

Επικοινωνία