• Καθεστώς ‘’Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα’’ του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

  Στόχος της Δράσης – Χαρακτηριστικά Το καθεστώς «Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα» ανήκει στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 και σκοπός του είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς

  26 Ιουλίου, 2022
 • Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (Β’ κύκλος)

  Στόχος της Δράσης – Χαρακτηριστικά Το Πρόγραμμα  «Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (Β’ κύκλος)» έχει ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/ καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης-RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», υπό τις αντίξοες συνθήκες

  20 Ιουνίου, 2022
 • Ψηφιακές Συναλλαγές

  Στόχος της Δράσης – Χαρακτηριστικά Το Πρόγραμμα IIΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές» ανήκει στα επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Σκοπός του Προγράμματος είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα III απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική

  17 Ιουνίου, 2022
 • Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

  Στόχος της Δράσης – Χαρακτηριστικά Το Πρόγραμμα IΙ «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» ανήκει στα επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Σκοπός του Προγράμματος είναι ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση

  17 Ιουνίου, 2022