Χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Ανακοινώθηκε ο νέος προγραμματισμός Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027.

Τίτλος Πρόσκλησης

Δυνητικοί  Δικαιούχοι

Συνολικός  Προϋπολογισμός

 Γεωγραφική  Περιοχή

Ημερομηνία

Έναρξης – Λήξης

 

1.Ερευνώ-Καινοτομώ

 

 

-Επιχειρήσεις

-Ερευνητικοί φορείς

300.000.000€

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ

2ο τρίμηνο 2024

2ο τρίμηνο 2024

 

2. Υποστήριξη λειτουργίας Φορέων Προγραμματισμού και Ενδιάμεσων Φορέων (σταδιακή έκδοση προσκλήσεων ανά φορέα)

 

Φορείς Προγραμματισμού & Ενδιάμεσοι Φορείς Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”

6.000.000€

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ

4ο τρίμηνο 2023

(σταδιακή έκδοση προσκλήσεων ανά φορέα)

Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού

 

3. Στήριξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα

ΜΜΕ

100.000.000€

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ

3ο τρίμηνο 2024

Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού

 

4. Ταμείο Πατεντών (Patent Fund)

ΜΜΕ

41.400.000€

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ

3o Τρίμηνο 2024 (προς EAT) (προς τους δικαιούχους 4o τρίμηνο 2024)

Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού

 

5. Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30-55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία (phasing)

Δ.ΥΠ.Α (ωφελούμενες: ΜμΕ)

10.000.000€

ΛΙΓΟΤΕΡΟ

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

2ο τρίμηνο 2024

2ο τρίμηνο 2024

 

6. Στήριξη Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας 2021-2027

 

Ερευνητικοί Φορείς με Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας

25.000.000€

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ

2ο τρίμηνο 2024

2ο τρίμηνο 2024

 

 

7. Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα διαχείρισης έργων (μεταφερόμενο)

 

 

 

ΕΥΔΕ ΒΕΚ

8.170.400€

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ

2ο τρίμηνο 2024

2ο τρίμηνο 2024

 

8. Συμμετοχή στις θεσμοθετημένες (institutionalized) ευρωπαϊκές συμπράξεις HPC & KDT

 

Επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα, οι προτάσεις των οποίων έχουν αξιολογηθεί θετικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2021-2027

22.000.000€

 

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ

 

3ο τρίμηνο 2024

3ο τρίμηνο 2024

 

9. Διακρατικές συνεργασίες στην έρευνα και καινοτομία (Ελλάδα –Κύπρος)

 

Επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα

2.000.000€

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ

3ο τρίμηνο 2024

3ο τρίμηνο 2024

 

10. Σχέδια προσαρμογής και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων (α΄κύκλος για μικρές επιχειρήσεις με 20 έως 50 απασχολούμενους)

ΜΜΕ

 

25.000.000€

 

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ

 

3ο τρίμηνο 2024

Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού

 

11. Κατάρτιση αυτοαπασχολουμένων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

ΔΥΠΑ

30.000.000€

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ

2ο τρίμηνο 2024

(προκήρυξη προς τους αυτοαπασχολούμενους Γ’ τρίμηνο 2024)

2ο τρίμηνο 2024

 

12. Κέντρα Ικανοτήτων

 

-Επιχειρήσεις

-Ερευνητικοί φορείς

 

20.000.000€

 

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ

2ο τρίμηνο 2024

2ο τρίμηνο 2024

 

13. Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα της μικροηλεκτρονικής

 

-Sunlight, Cognitive Innovations IKE

 

18.800.000€

 

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ

2ο τρίμηνο 2024

2ο τρίμηνο 2024

 

14. Διακρατικές συνεργασίες στην έρευνα και καινοτομία (Ελλάδα – Γερμανία)

 

Επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα

 

4.000.000€

 

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ

2ο τρίμηνο 2024

2ο τρίμηνο 2024

Δείτε περισσότερα εδώ