Στήριξη από το Ταμείο Υποδομών σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία COVID-19

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθεστώς ενίσχυσης έως 450 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, των μεταφορών, των κατασκευών και της ενέργειας, που  έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19. Η   στήριξη θα παρασχεθεί μέσω του Ταμείου Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ), του ΕΠΑνΕΚ, το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), υπό μορφή επιδοτούμενων δανείων και θα απευθύνεται σε εταιρείες με έως 3.000 εργαζομένους στους παραπάνω τομείς. Στόχος είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες ρευστότητάς τους και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους τόσο κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορονοϊού όσο και μετά από αυτήν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ