Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

Το Υπουργείο Ανάπτυξη & Επενδύσεων ανακοίνωσε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με νέα ημερομηνία τη 11η Δεκεμβρίου 2020 και ώς 17:00.