Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» με προϋπολογισμό έως 200.000€

Η Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή Αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού για την Κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), προσαυξημένου κατά 20% και με βάση τον κανονισμό deminimis με προϋπολογισμό έως 200.000 €.