Δίκτυα – Συνεργασίες

Η φιλοσοφία της συμμετοχής σε οργανωμένα δίκτυα προστιθέμενης αξίας και η συντήρηση και ανάπτυξη κάθετων και οριζόντιων συνεργασιών είναι βασικός άξονας στην στρατηγική ανάπτυξης της εταιρίας. O πλέον βασικός συνεργάτης της Novisors είναι η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., από την οποία και προέκυψε η εταιρία και με την οποία διατηρεί στενή – συμπληρωματική σχέση.