Νέες προκηρύξεις Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις», συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, υπέγραψε τη Δευτέρα 31/08/2020 ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης.

1. Ο προϋπολογισμός για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» ανέρχεται στα 350 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 140 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 210 εκατ. αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

2. Για το καθεστώς «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 140 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 10 εκατ. ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους κι ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ.»